missie en visie

wie zijn we ?

Schoolhoeve De Campagne is een kinderboerderij waar de relatie kind-dier-plant centraal staat. Kinderen leren er over de natuur, het milieu en het leven op de boerderij. Ze ondervinden hoe ze het best met dieren omgaan.

Schoolhoeve de Campagne maakt deel uit van de Educatieve Diensten van het Departement Onderwijs van de Stad Gent. De Educatieve Diensten hebben elk een eigen identiteit en invulling. Onderling is er een sterke synergie en voortdurende interactie.

In de rechterbalk kan je via 'Links' doorklikken naar onze collega’s: De wereld van Kina: het Huis, De wereld van Kina: de Tuin, de School van Toen en NME De Bourgoyen.

missie

De Educatieve Diensten willen door hun educatief aanbod bezoekers (ongeacht leeftijd, achtergrond en vaardigheden) stimuleren om op een ongedwongen en spontane manier op ontdekking te gaan. Hierbij wordt de collectie als inspiratiebron gebruikt en als erfgoed voor latere generaties bewaard.

Verwondering, creativiteit, maar ook kennis en respect staan steeds centraal. De Educatieve Diensten bieden de bezoekers op deze manier de mogelijkheid om op verschillende vlakken hun horizon te verbreden.

De Educatieve Diensten willen een actieve bijdrage leveren tot de realisatie van maximale onderwijskansen voor alle doelgroepen met een maximale participatie van maatschappelijke actoren in het pedagogisch concept van de diensten en dit op een interactieve, duurzame, creatieve en stimulerende wijze.

Daarbij wordt actief gestreefd naar samenwerkingsprojecten die passen bij de identiteit en het pedagogische concept van de instellingen.

Ook willen we een betekenisvolle bijdrage leveren in het realiseren van gelijke kansen en de bestrijding van de armoedeproblematiek.

visie

De Educatieve Diensten van de Stad Gent zijn onderling heel verschillend met elk een eigen herkenbare identiteit. Samen streven zij echter dezelfde doelen na. Deze doelstellingen lopen parallel met die van het stedelijk onderwijs van Gent en deze van het Departement Onderwijs en Opvoeding. Maar ook met het cultuur-, natuur- en sociale beleid dat door de Stad Gent uitgevoerd wordt.

Naast deze beleidsdoelen zijn er ook nog specifieke aandachtspunten die in de Educatieve Diensten centraal staan: respect, educatie, diversiteit, het laagdrempelig werken en de zorg voor de bewaring van het erfgoed . De Educatieve Diensten willen een boeiend, actueel, open en interactief aanbod realiseren.

© Stad Gent 2021
Schoolhoeve De Campagne
Gijzelstraat 14, 9031 Drongen (Gent)
tel. (032) 09 323 51 21, e-mail schoolhoeve@gent.be